Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Dna ruchome

To wyposażenie jest zmotoryzowane i spełnia wymagania dyrektywy „Maszyny”, jak również normy EN 13451, w szczególności części 11 „Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań den ruchomych i pomostów przesuwnych.” Wydajemy certyfikat zgodności z normą.

Umożliwiając zmianę głębokości wody, rozwiązanie to pozwoli Państwu na stworzenie bogatej oferty zajęć: pływanie dla dzieci, nauka pływania, gimnastyka wodna czy pływanie sportowe.

W basenach do nurkowania rozwiązanie to pozwala zapewnić bezpieczeństwo nurków, pozwalając im zejść na określoną głębokość.

Istnieje kilka typów den ruchomych: dna ruchome wsparte, dna ruchome pływające, dna ruchome podwieszone. W zależności od wytycznych projektu, posiadamy kompetecje w realizacji tych trzech typów. Dno rochome wsparte jest rozwiązaniem, które najczęściej realizujemy.

Dno ruchome wsparte

Ruch w pionie można uzyskać za pomocą przekładni zębatych, z szynami zamocowanymi pionowo do ścian niecki basenu, jak również za pomoca przekładni śrubowych, umieszczonych na dnie basenu.
Dno ruchome z przekładniami śrubowymi Dno ruchome z przekładniami zębatymi

 

Zalety tego rozwiązanie są liczne:

  • Funkcjonuje w przypadku basenu napełnionego oraz pustego. Umożliwia zatem łatwe utrzymanie w czystości ścian niecki basenu. W przypadku basenu do nurkowania dno ruchome zapewnia utrzymanie w czystości ścian niecki na całej wysokości bez konieczności użycia rusztowań.
  • Znajdująca się między dnem ruchomym a dnem basenu przestrzeń pozwala na łatwe utrzymanie w czystości dna basenu. Dostęp możliwy jest dzięki zainstalowanym w dnie ruchomym drzwiczkom rewizyjnym.
  • Udźwig wynoszący 60kg/m² odpowiada wymaganiami normy i zapewnia stabilność.
  • Prowadnice pionowe zapewniają szczelinę między ścianami niecki basenowej oraz dnem ruchomym nie przekraczającą 8 mm.
  • Istnieje możliwość wykonania pokrycia dna ruchomego ze stali nierdzewnej, jednakże standardowe wykończenie stanowią elementy z tworzywa sztucznego. Rdzeń elementów wykonany jest z pianki poliuretanowej, co pozwala odciążyć strukturę dna ruchomego, zmniejszyć zużycie elementów mechanicznych oraz zagwarantować długi okres użytkowania.
  • Wystarczająco stabilne dno pozwala na wykorzystanie go jako dodatkowa plaża w pozycji górnej.

Dno ruchome pływające

Lżejsze od wody, utrzymuje się na jej powierzchni. Umocowane jest do dna niecki za pomocą systemu lin. System ten posiada kilka wad. Siła rozciągająca działająca na liny oraz płytę denną jest bardzo duża (170 t dla dna ruchomego o wym. 27x7m). Przejście przez koła pasowe powoduje szybkie zużycie lin, a w związku z tym konieczność regularnej ich wymiany. Zdarza się, że konieczna jest interwencja płetwonurków, w celu wyregulowania ich napięcia. Wymagana wytrzymałość na pionowe obciążenie powierzchni, zgodnie z normą EN 13451-11, wynosi 60 kg/m², przy jednocześnie maksymalnej różnicy poziomu nie przekraczającej 1 cm. Bardzo trudno jest sprostać wymaganiom normy, gdyż niemożliwe jest dokładne określenie liczby użytkowników, jak również ich przemieszczania się w czasie oraz aktywności.

Dno ruchome podwieszone

Cięższe od wody, jego segmenty są wyciągane w góre za pomocą lin, które są krótsze oraz narażone na mniejsze obciążenia niż w przypadku dna ruchomego pływającego. Ich wymiana jest zatem rzadsza. Przejście lin przez ściany boczne niecki nie może być szczelne. Ponieważ koła pasowe muszą znajdować się powyżej poziomu wody, system ten nie może być umieszczony w pomieszczeniach technicznych przy niecce. W związku z popularyzacją basenów z krawędzią, system ten jest coraz rzadziej stosowany.